About


BANZAI SHOP

ผู้น้ำเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น เรามีสินค้าให้เลือกสรรมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ของใช้ประจำวันและอื่นๆ อีกมากมาย


PRODUCT

ผู้น้ำเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น เรามีสินค้าให้เลือกสรรมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ของใช้ประจำวันและอื่นๆ อีกมากมาย

 

นโยบายการส่งสินค้า

1. Banzai Shop ออนไลน์ จะทำการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าให้เร็วที่สุด ภายใน 1-3 วัน ทำการ
2. การจัดส่งสินค้าอาจจะใช้ระยะเวลาเกินกว่า 3 วัน ทำการ ในกรณีต่อไปนี้
– สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
– สินค้าขาดตลาด
– ภัยธรรมชาติ
– วันหยุด นักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดยาว
– กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
3. ระยะเวลาในการจัดส่ง เป็นระยะเวลาโดยประมาณ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการขนส่งด้วย
4. ระยะเวลาอาจมีการคลาดเคลื่อนจากที่ได้แจ้งกับลูกค้าได้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
5. Banzai shop ช้อปออนไลน์ จะเริ่มนับระยะเวลาการขนส่งเมื่อได้รับหลักฐานยืนยัน การชำระเงินจากลูกค้า
6. การจัดส่งสินค้า จะถูกดำเนินการตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อในแต่และวัน
7. แม้สินค้าจะเป็นหมายเลขคำสั่งซื้อเดียวกัน หากเป็นสินค้าต่างประเภทกันก็จะได้รับการจัดส่งต่างกัน
8. สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ตามที่ได้แจ้งในใบสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น และได้แจ้งลูกค้าเรียบร้อยแล้วก่อนดำเนินการจัดส่ง